Przygotowanie terenów pod inwestycje

Często zdarza się, że zakupiona działka wymaga przygotowanie terenu pod inwestycję lub budowę domu, ponieważ nie zawsze od razu nadaje się do rozpoczęcia prac budowlanych.

Na potrzeby klientów wykonujemy porządkowanie terenów poprzez wycięcie zbędnych drzew i krzewów, niwelację terenu, rozplanowanie ziemi oraz wywiezienie gruzu.

Kontakt

62-023 BORÓWIEC
ul. Kurkowa 19
-- TRASA --

tel. kom. 501 007 686