Naszym klientom oferujemy nie tylko regularne koszenie trawników ozdobnych, ale także wielkoobszarowe koszenia terenów zielonych.

Oprócz tego posiadamy sprzęt umożliwiający koszenie bardzo wysokiej trawy i chwastów a nawet drobnych zarośli, nieużytków, terenów zanieczyszczonych, na których zwykłe kosiarki nie dają sobie rady.


62-023 BORÓWIEC
ul. Kurkowa 19
-- TRASA --

tel. kom. 501 007 686